IMG_3264
IMG_3249
IMG_3608
IMG_2896
IMG_3265
z800142204495_5e599427d70de94eda07d75510d84590

KỈ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

biểu trưng quảng cáo, kỉ niêm chương

Kích thước : độ dày 1.5cm -2cm

Đường kính : 12 cm , 14 cm, 16 cm.

Chất liệu:

  1. Thủy tinh
  2. Pha lê
  3. Gỗ đồng
Danh mục: Từ khóa: